Trädbeskärning – vägen till ett friskt träd

När är bästa tiden på året för beskärning av fruktträd? Det finns mängder av råd och rön kring detta område. Konsensus bland experter brukar dock vara att JAS-perioden är bäst lämpad för beskärning av de flesta träd och buskar i trädgården. Med JAS avses sensommaren, närmare bestämt juli, augusti och september.

Sensommar eller vårvinter?

Lämplig tidpunkt för beskärning skiljer sig åt beroende på vilken typ av träd man har. Körsbärs- och plommonträd är exempel på träd som är perfekta att beskära under JAS-perioden. Fruktträd som äpple- och päronträd tål att beskäras under vårvintern. Undvik dock att beskära under perioder med extrem kyla. Mest gynnsamt är det att beskära när dygnsmedeltemperaturen nått över -10 grader, men innan saven börjar produceras. Fördelen med att beskära trädet innan växtsäsongen drar igång är att det kan vara lättare att se vilka grenar som behöver tas bort. En annan anledning är att träden ofta fortfarande bär frukt under JAS-perioden, vilket gör att man vill undvika att beskära då.

Vilka verktyg ska man använda?

Var noga med att använda vassa verktyg, exempelvis beskärningssåg och sekatör. Undvik att använda vanlig handsåg, då denna är för grovtandad för att det ska bli bra. Grenarna ska kapas precis vid grenkragen för att inte lämna stumpar kvar på trädet, då detta ökar risken för att trädsjukdomar och svamp ska få fäste och skada trädet. Tunga grenar kapas med fördel i flera snitt för att undvika att barken på stammen fläks upp av tyngden.

Praktiskt och smidigt med beskärningshjälp

Ämnet trädbeskärning kan upplevas som en hel vetenskap, och det kan vara svårt att som lekman veta hur man gör på bästa sätt. Det kan också innebära arbete på hög höjd, och kan vara farligt. Vill man spara tid, slippa lägga pengar på verktyg och ändå hålla sina fruktträd i gott skick kan det löna sig att ta hjälp med beskärningen. På https://www.hemfrid.se/tradbeskarning kan man läsa mer om hur man kan få hjälp med beskärning av ett professionellt och kompetent team.

Viktigt för tillväxt och trädets hälsa

Beskärning är en viktig del i skötseln av fruktträd. Missköter man detta eller beskär på felaktigt sätt kan det hämma tillväxten av trädet eller göra att det mister sin stabilitet. Att rensa bort gamla döda grenar gör att trädet kan fokusera på att ge näring och energi till de nya, friska grenarna istället. Det gör det också lättare för solens strålar att nå fram om man glesar ut trädkronan en aning. Det finns även rent estetiska fördelar med att beskära sina träd. Genom att göra detta får trädkronan en vacker form och behåller samtidigt sin täthet utan att se vildvuxen ut. På aftonbladet.se kan man läsa vidare om saker att tänka på. Trädgårdsexpert Dan Rosenholm tipsar även om sina bästa knep för att få vackra och friska fruktträd.

Man ska heller inte gå för hårt fram med beskärningsverktygen, då detta kan göra mer skada än nytta för trädet. Hård beskärning stimulerar tillväxten av så kallade vattenskott, vilket är långa, smala skott som inte bär någon frukt. Har man många vattenskott på trädet ska man dock undvika att klippa bort alla på en gång, då detta kan göra att trädet skjuter ut ännu fler. En annan anledning till att beskära varsamt är att trädet behöver lövverket för att producera energi för tillväxt. Avlägsnar man för mycket av trädkronan kan man alltså hämma tillväxten.