Corona AB – All Rights Reserved

Är du trött på att bara höra ordet Corona eller Covid-19? Du är antagligen inte ensam. Detta fenomen har nu varit en del av oss i snart ett år och vem vet hur länge det här ovädret kommer att hålla i sig. Begreppet i sin helhet har nästan uteslutande fått en negativ stämpel eftersom det förutom en god inverkan på vårt klimat inte direkt är förknippat med något positivt. Det hemska viruset har tagit nära, kära, vänner, kolleger eller bekanta ifrån oss och kommer även fortsätta göra så. Det har medfört att miljontals människor har förlorat sina jobb och har tagit världen i en destruktiv riktning vilket har fått katastrofala politiska, ekonomiska samt sociala följder.

Är det inte dags att vi förändrar den generella synen och gör något positivt av det hela? Corona har i grova drag blivit en del av vår natur och bör därmed också istället kunna få vara ett positivt inslag i vår numera begränsade vardag.

Handla. Det blir inte mycket mer vardag än så. Oavsett om det gäller livsmedel eller kläder behöver vi i de här märkliga tiderna hålla avstånd och det gör vi i dagens läge faktiskt bäst online. Människan mår bäst av att få utföra diverse handlingar i det fysiska livet och https://www.sitoo.com/dk/unified-commerce-platform/ har skapat de perfekta förutsättningarna för att det här ska kunna motsvaras online. Regeringen och Folkhälsomyndigheten ger oss restriktioner med jämna mellanrum och den gemensamma nämnaren är oftast att vi inte ska utföra sådant vi inte nödvändigtvis behöver. Bevisligen har inte det här varit tillräckligt då vi trots allt ändå ständigt upprepar våra vardagshandlingar.

I ovissa tider som de här gäller det mer än någonsin att ta en dag i taget och reflektera över varje litet beslut som behöver tas oavsett om det gäller hämtningen på skolan eller pendlingen till jobbet. Vi har förmodligen drabbats hårdare psykiskt än vad vi egentligen tror. Det är nu vår redan bekväma vardag behöver sina verktyg och https://www.market.se/nyckelord/omnikanal är ett av många vi kan använda för att vi överhuvudtaget ska kunna följa restriktionerna på allvar.

Vad vi trots allt inte får glömma är att situationen mellan konsumenter och företag förhåller sig ömsesidig. Det är inte bara vår fysiska vardag som behöver förändras. Även de flesta företag, i synnerhet detaljhandeln, befinner sig i ett ganska kritiskt läge där ibland drastiska metoder behöver användas för att de överhuvudtaget ska gå runt. Företagen får ofta förlita sig på att konsumenterna i första hand följer de rådande restriktionerna samtidigt som de också är en avgörande faktor för dess fortsatta existens. En konsument som exempelvis dagligen handlar i den lokala affären kan vara skillnaden på överlevnad och konkurs.

Eftersom vi inte vet hur länge vi behöver förhålla oss till de rådande omständigheterna i samhället på det sätt vi gör idag behöver vi allihopa också agera. Tillsammans kan vi dra vårt strå till stacken för att stoppa smittspridningen där samarbetet mellan konsumenter och företag kan bli avgörande.