Så här lätt fixar du ett läsbart inlägg

Att skriva ett bra och lättläst blogginlägg kanske inte verkar så svårt. Men många av de bloggar jag har besökt är så svåra att läsa en hel text, för att de inte har delat in sin text i stycken.

På skärmen är det inte alls lika lätt för ögat att läsa som i en bok, det tenderar till att bli rörigt, smeta ihop sig och till sist orkar man inte läsa mer och stänger ner sidan som man besökte.

Stycken med mellan tre och sex rader är ganska bra att läsa och då orkar man läsa en lite längre text.

Försök att ha en ganska (men inte för) smal yta där texten skall läsas. Med långa rader blir det svårare att hitta till rätt ställe när man sedan byter rad.

Vad spelar typsnittet för roll?

Typsnitt och storlek är också väldigt avgörande om besökarna ska orka läsa dina texter. Sans-serifer läses bäst på skärm, och ska därför användas i löpande text. Serifer kan användas i korta stycken eller lösa länkar och ord.

Storkelen på texten borde vara ungefär i storlek 12 [Ex. font-size: 12px;], men gärna lite större (och självklart inte för stort).

Vad har du för bakgrundsfärg?

Färg på bakgrund har också mycket att göra med om din besökare kommer att orka läsa sig igenom dina inlägg. Mörk (svart eller näst intill svart) text mot ljus (vit eller näst intill vit) är att rekommendera. Löpande text ska inte skrivas med ljus text på mörk bakgrund, hur snyggt det än är 😉

Vad finns det mer för tips?

Har du länkar i den löpande text ska de inte sticka ut, de ska vara synliga men inte lysa.

För att göra jättelånga texter lättlästa är det bra att ha underrubriker, så att besökaren kan stanna upp utan att komma av sig. Men kom ihåg att underrubriker ska gå att hoppa över utan att missa information.


Artikelserie om användarvänlighet

Det här var öppningsinlägget på en artikelserie som kommer att innehålla det mesta om vad du kan göra för att behålla en besökare på din sida med hjälp av design och placeringar.